Дээд хуулийн нэр томъёо дээр  ажиллаж байна.

Яг одоо. МАХН ын хуульчид, эрдэмтэд, гишүүд Дээд хуулийн нэр томъёог тайлбарлах ажил үргэлжилсээр.

2018 оны 12 сарын 18 МАХН-ын төв байр