МАХН Дээд хуулийн төсөл дээр ажилласаар байна.

Яг одоо. МАХН-ын удирдлагын бүрэлдэхүүн ажилласаар л. Өнөөдрийн сэдэв: Төрийн байгууламж, Иргэний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтийн баталгаа.

.